AUTOSCHADE PAVIJEN CULEMBORG

SCHADEHERSTELBEDRIJF IN DE REGIO CULEMBORG

AUTOSCHADE PAVIJEN CULEMBORG

SCHADEHERSTELBEDRIJF IN DE REGIO CULEMBORG

AUTOSCHADE PAVIJEN CULEMBORG

SCHADEHERSTELBEDRIJF IN DE REGIO CULEMBORG

AUTOSCHADE PAVIJEN CULEMBORG

SCHADEHERSTELBEDRIJF IN DE REGIO CULEMBORG

AUTOSCHADE PAVIJEN CULEMBORG

SCHADEHERSTELBEDRIJF IN DE REGIO CULEMBORG

Autoschade Pavijen Culemborg staat voor:

  • Deskundig advies.
  • Garantie op uitgevoerde werkzaamheden.
  • Vakkundig en goed opgeleid personeel.
  • Moderne bedrijfsuitrusting.
  • Zorg voor mens en milieu.

Deskundig advies.

Kwaliteit en zekerheid is bij Autoschade Pavijen Culemborg gegarandeerd. De werkwijze is volledig transparant en inzichtelijk. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden, planning en begroting.

Autoschade Pavijen Culemborg werkt volgens de algemene FOCWA voorwaarden en houdt zich aan de afgesloten overeenkomst.

Garantie op uitgevoerde werkzaamheden.

Vakkundige reparaties bepalen direct de veiligheid van berijders en medeweggebruikers. Daarom werkt Autoschade Pavijen Culemborg volgens vastgestelde procedures en checklists. Herstel wordt volgens geldende fabrieksspecificaties uitgevoerd en bij vervanging wordt in beginsel gebruik gemaakt van originele onderdelen. Juist door het vakmanschap van Autoschade Pavijen Culemborg kan uitgebreide garantie op werkzaamheden worden verstrekt en worden fabrieksgarantietermijnen op herstelde delen overgenomen.

Vakkundig en goed opgeleid personeel.

Elke opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Bij Autoschade Pavijen Culemborg werken uitsluitend goed opgeleide en ervaren mensen met een bijzondere passie voor vakmanschap. Zij beschikken over de meest moderne apparatuur, gereedschappen en materialen en werken volgens vaste voorschriften en checklists. Zij adviseren u graag vanuit hun expertise. Een FOCWA scholings- en opleidingsplan zorgt ervoor dat zij vooroplopen in kennis en kunnen omgaan met technologisch complexe voertuigen en apparatuur. Ook is FOCWA continue bezig met het ontwikkelen van innovatieve technieken en werkprocessen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met tal van instanties en organisaties, zoals de Technische Universiteiten, TNO en andere onderzoekscentra. Medewerkers van bij FOCWA aangesloten bedrijven profiteren van deze initiatieven en krijgen bruikbare kennis overgedragen. Mede door hun vakmanschap voldoet Autoschade Pavijen Culemborg aan strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.

Moderne bedrijfsuitrusting.

Goed gereedschap is het halve werk. Autoschade Pavijen Culemborg beschikt over een moderne bedrijfsuitrusting waarmee ook complexe technologische werkzaamheden verricht kunnen worden, en hanteren de hoogste kwaliteitsmaatstaven. De medewerkers zijn speciaal opgeleid om vakkundig met de speciale gereedschappen, apparatuur en middelen om te gaan. Zo wordt voldaan aan strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.

Zorg voor mens en milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Autoschade Pavijen Culemborg. Zo moet voldaan worden aan de strenge kwaliteit, milieu- en arbo-voorschriften.

Met een moderne bedrijfsuitrusting, milieuvriendelijke middelen zoals watergedragen lakken en innovatieve werkprocessen brengt Autoschade Pavijen Culemborg het duurzaam ondernemen in praktijk.